ქარხნის ტური

საოფისე გარემო

ოფისი-02
ოფისი
ოფისი-03

ქარხნული გარემო

ქარხანა - (1)
ქარხანა - (6)
ქარხანა - (2)
ქარხანა - (3)
ქარხანა - (4)
ქარხანა - (5)

მანქანები

მანქანები-05
მანქანები-06
მანქანები-07

სახატავი მანქანა

მანქანები-04

გრაგნილი მანქანა

მანქანები-08
მანქანები-09

მრგვალი ძაფის მანქანა

მანქანები-12

მრგვალი საქსოვი მანქანა

მანქანები-10

სპრინკლერი

მანქანები-13

სამკერვალო სახელოსნო

მანქანები-01

გრუნტის საფარის კოილერი

მანქანები-02

კოილერი უქსოვი ქსოვილისგან

მანქანები-03

ავტომატური შეფუთვის მანქანა

მანქანები-11

დაფარვის მანქანა